Jak nainstalovat Minecraft server na Raspberry Pi

Nastavení Minecraft serveru na Raspberry

Jako první, budeme muset na náš Raspberry nainstalovat operační systém raspbian. Celý proces instalace, provedeme přes terminál. Pokus budete provádět instalaci vzdáleně z Windows, použijte např. klienta Putty.

1. V prvním kroku, aktualizujeme náš nový operační systém Raspbian

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

2. V dalším kroku provedeme několik změn v nastavení hardware, pomocí následujícího příkazu:

sudo raspi-config

3. Jako první navštívíme menu OPTIONS – MEMORY SPLIT a nastavíme hodnotu 16. Tato hodnota, nám zajistí více volné paměti pro náš server.

4. V menu BOOT, nastavíme způsob spouštění na příkazovou řádku s automatickým loginem, tím také ušetříme paměť. V menu je to volba „B2 Console autologin text console“.

5. V menu Overclocking (přetaktování) zvolte možnost high, u Raspberry Pi3 není přetaktování možné ani potřebné.

6. Dále zapněte SSH pro možnost vzdáleného přístupu do vašeho Raspberry. U verze Pi3 je tato volba defaultně zapnuta.

7. Nyní nastavení ukončete volbou Finish a restartujte volbou reboot, na kterou budete následně odkázáni.

8. Následujícím příkazem, zjistíme lokální IP adresu, přes kterou se můžeme do raspberry připojovat vzdáleně z jiného PC.

Sudo hostname –I

 

9. Pro spuštění Minecraft serveru, je vyžadována Java, kterou si následujícím příkazem stáhneme přímo z oficiálního serveru Java. Pokud používáte nejnovější verzi Raspbianu (Jessie), můžete tento krok vynechat a pokračovat krokem 12. V této verzi je již Java předinstalována.

sudo wget --no-check-certificate http://www.java.net/download/jdk8u60/archive/b25/binaries/jdk-8u60-ea-bin-b25-linux-arm-vfp-hflt-21_jul_2015.tar.gz

10. Pro rozbalení staženého balíčku použijte příkaz:

sudo tar zxvf jdk-8u60-ea-bin-b25-linux-arm-vfp-hflt-21_jul_2015.tar.gz -C /opt

11. Pro ověření správné instalace Java, zadejte:

sudo /opt/jdk1.8.0_60/bin/java -version

12. Nyní přejdeme k samotnému stažení Minecraftu a jeho instalaci:

sudo mkdir /home/minecraft
cd /home/minecraft
sudo wget https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/lastSuccessfulBuild/artifact/target/BuildTools.jar

13. Teď spustíme nástroj, který nám vytvoří samotné jádro minecraftového serveru. Celá operace zabere 15 – 20 minut.

Poznámka: pokud používáte nejnovější verzi raspbianu, odstraňte z příkazu tučně uvedenou část.

sudo /opt/jdk1.8.0_60/bin/java -jar BuildTools.jar

nebo pro Raspbian Jessie

sudo java -jar BuildTools.jar

Důležité: pokud máte starší Raspberry Pi B+, tak nástroje na vytvoření jádra nebudou funkční. V tomto případě, si můžete z následujícího odkazu stáhnout přímo spigot.jar

sudo wget http://www.mediafire.com/download/nld0qtn49gyx723/spigot-1.9.2.jar

Pokud požadujete některou ze starších verzí, použijte odkaz ve tvaru např.:

sudo wget http://www.mediafire.com/download/3rf1fawywqfd5g5/spigot-1.9.jar
sudo wget http://www.mediafire.com/download/kvkkxsu7ws6nhvz/spigot-1.8.8.jar

14. Pro kontrolu úspěšného stažení, zadejte příkaz ls a výsledek musí vrátit spigot.jar.

ls

Poznámka: Ujistěte se, že jste celou dobu pracovali v adresáři /home/minecraft

15. Nyní provedeme první spuštění Minecraft serveru:

Raspberry Pi

sudo /opt/jdk1.8.0_60/bin/java -Xms256M -Xmx496M -jar /home/minecraft/spigot-1.9.jar nogui

Raspberry Pi 2 a Pi 3

sudo /opt/jdk1.8.0_60/bin/java -Xms512M -Xmx1008M -jar /home/minecraft/spigot-1.9.jar nogui

Po prvním spuštění, se server samovolně zastaví a bude požadovat potvrzení o přečtení podmínek.

Toto potvzení provedeme následujícím příkazem:

sudo nano eula.txt

a v textu přepíšeme FALSE na TRUE. Uložíme CTRL+X potvrdíme Y a enter.

16. Nyní znovu spustíme server, příkazem zapsaným výše a počkáme 3-5 minut na vytvoření prvních map. Po dalším restartu, trvá kompletní start serveru cca 30 sekund.

17. Minecraft server, je nyní dostupný z lokální sítě, na IP adrese uvedené z bodu 8.

Konfigurace serveru

Pro funkčnost Minecraft serveru, je nutné jej správně nakonfigurovat.

V dalším kroku začneme optimalizací. Pro optimální využití paměti RAM na zařízení Raspberry nainstalujeme plugin NoSpawnChunks.

cd /home/minecraft/plugins
sudo wget http://dev.bukkit.org/media/files/586/974/NoSpawnChunks.jar

Nyní, je potřeba nastavit vlastnosti serveru. Editaci vlastností, spustíme následujícím příkazem:

sudo nano /home/minecraft/server.properties

Změníme několik nastavení pro optimalizaci výkonu.

view-distance=04
max-player=5

Autostart serveru při spuštění Raspberry

Tímto příkazem, vytvoříme jednoduchý skript, který nám zajistí automatické spuštění serveru.

sudo nano /home/minecraft-start.sh

Při editaci vložíme následující řádky:

#!/bin/bash
cd /home/minecraft
sudo /opt/jdk1.8.0_60/bin/java -Xms512M -Xmx1008M -jar /home/minecraft/spigot-1.9.jar nogui

Ujistěte se, že jste zadali správný název souboru ( pro aktuální verzi, se kterou pracujeme v tomto návodu bude název …..spigot-1.9.2.jar …).

Pro úspěšný start serveru při bootování systému, musíme ještě upravit následující soubor:

sudo nano /etc/rc.local

kde před poslední řádek exit vložíme text:

bash /home/minecraft-start.sh

Zkontrolujte, že není text až za posledním řádkem a uložte CTRL+X -> Y -> ENTER

Nyní můžeme celý Raspberry restartovat příkazem

sudo reboot

Pro zkoušku, spustíme na PC ve stejné síti Minecraft, zvolíme hru více hráčů a použijem volbu Přímé spojení, kde zadáme lokální IP adresu z bodu 8.

Pokud chcete server používat vzdáleně, odkudkoliv z internetu, bude potřeba nastavit v routeru směrování portu na vaše Raspberry.

Doporučuji vašemu Raspberry přiřadit lokální IP adresu tak, aby se nezměnila při restartu routeru a na tu nasměrovat port z nastavení „server.properties“.

Nyní je vše připraveno a můžeme hrát

Minecraft

1 / 2 DALŠÍ FOTOGRAFIE ➔

Doporučené

loading...
error: Obsah je chtáněn !!