Minecraft server.properties

Soubor server.properties ukládá veškerá nastavení pro Minecraft server. V tomto článku, si podrobně popíšeme veškeré hodnoty, které můžeme pro nastavení použít. Pořadí řádků v tomto souboru není důležité, ale musí být zachována struktura zápisu. Text před znaménkem „=“ je pevná hodnota a text za znaménkem „=“ je proměnná hodnota, kterou provádíme vlastní nastavení serveru. Pokud je na začátku řádku znaménko  „#“, tak nebude server tento řádek číst a jeho hodnoty se v nastavení nijak neprojeví. Po každé změně v souboru server.properties, je nutné celý minecraft restartovat, aby si načetl nové hodnoty. Pokud soubor server.properties neobsahuje všechny potřebné hodnoty (např. při instalaci nové verze, která obsahuje nové hodnoty), budou při novém restartu automaticky doplněny s defaultními hodnotami.

Umístění souboru

OS Windows

V operačním systému windows, je soubor server.properties umístěn ve stejném adresáři jako soubor minecraft_server.exe.

OS Linux

V linuxu většinou najdeme server.properties v domovské adresáři uživate, které minecraft server instaloval.

Příklad cesty: /home/uživatel někdy ho také najdete v /home/uživatel/minecraft

Defaultní nastavení server.properties z verze 1.9

#Minecraft server properties
#(File Modification Datestamp)
generator-settings=
op-permission-level=4
allow-nether=true
level-name=world
enable-query=false
allow-flight=false
announce-player-achievements=true
server-port=25565
max-world-size=29999984
level-type=DEFAULT
enable-rcon=false
level-seed=
force-gamemode=false
server-ip=
network-compression-threshold=256
max-build-height=256
spawn-npcs=true
white-list=false
spawn-animals=true
hardcore=false
snooper-enabled=true
resource-pack-sha1=
online-mode=true
resource-pack=
pvp=true
difficulty=1
enable-command-block=false
gamemode=0
player-idle-timeout=0
max-players=20
max-tick-time=60000
spawn-monsters=true
generate-structures=true
view-distance=10
motd=A Minecraft Server

Příkaz Typ Původní hodnota Popis
allow-flight logický false Umožňuje hráčům létat i v režimu „přežití“. (Pokud je nainstalován létací mod). V režimu kreativ, nemá žádný vliv.

false – létání není povoleno

true – létání je povoleno

allow-nether logický true Umožňuje hráčům přesun do podsvětí (peklo, láva atd.)

false – portál do podsvětí je nefunguje

true – portál do podsvětí je aktivní

announce-player-achievements logický true Umožňuje serveru oznamování úspěchů hráčů.
difficulty číslo (0-3) 1 Definuje obtížnost (davy lidí, hlad apod.)

0 – mírová

1 –  jednoduchá

2 – normální

3 – obtížná

enable-query logický false Povoluje GameSpy4 protokol, k získání informací ze serveru.
enable-rcon logický false Povoluje vzdálený přístup k ovládací konzole serveru
enable-command-block logický false Povoluje příkazový řádek
force-gamemode logický false Určuje hráčův herní mód

false – hráč hraje herní mód, ve kterém hru sám spustil

true – hráč se připojí v přednastaveném herním módu

gamemode číslo (0-3) 0 Herní mód

0 – Survival (přežití)

1 – Creative (kreativní)

2 – Adventure (dobrodružný)

3 – Spectator

generate-structures logický true
generator-settings řetězec prázdný
hardcore logický false Pokud je nastavena hodnota true, dostane se hráč po smrti, do režimu diváka
level-name řetězec world
level-seed řetězec prázdný
level-type řetězec DEFAULT Určuje typ generované mapy

DEFAULT – standardní svět, kopce, voda, údolí

FLAT – prázdný svět s plochým povrchem

LARGEBIOMES – podobně jako standardní, ale vše je ve větším měřítku

AMPLIFIED – podobně jako standardní, ale výškově je ve větším měřítku

CUSTOMIZED – vlastní nastavení, funguje pouze s nastaveným generator-settings

max-build-height číslo 256 Maximální výška
max-players číslo (1-2147483647) 20
max-tick-time číslo (0-(2^63 – 1)) 60000
max-world-size číslo (1-29999984) 29999984
motd řetězec A Minecraft Server
network-compression-threshold číslo 256
online-mode logický true
op-permission-level číslo (1-4) 4
player-idle-timeout číslo 0 Pokud je hodnota 0, budou hráči po delší nečinnosti odpojeni ze serveru. Pokud server obdrží jeden z následujících paketů, je čas resetován.

 • 102 (0x66) Kliknutí v okně
 • 108 (0x6c) Kliknutí na tlačítko
 • 130 (0x82) Nové přihlášení
 • 14 (0xe) Kopání bloků
 • 15 (0xf) Umístění
 • 16 (0x10) Přepínání věcí
 • 18 (0x12) Animace
 • 19 (0x13) Akce
 • 205 (0xcd) Příkaz
 • 3 (0x3) Chat
 • 7 (0x7) Použití věci
pvp logický true Povolení PVP na serveru.

true – hráči se mohou vzájemě zabíjet

false – hráči se nemohou vzájemně zabíje. Každý hráč hraje pouze proti prostředí.

query.port číslo (1-65534) 25565 Číslo portu, na kterém server naslouchá
rcon.password řetězec prázdný Nastavení hesla rcon
rcon.port číslo (1-65534) 25575 Nastavení portu rcon
resource-pack řetězec prázdný
resource-pack-sha1 řetězec prázdný
server-ip řetězec prázdný Nastavte pokud se server váže na konkrétní IP adresu. Důrazně doporučujeme nechat toto pole prázdné.
server-port číslo (1-65534) 25565 Změna portu, na kterém server naslouchá. Pokud je server za routerem, musí být příslušný port povolen v routeru a nasměrován na ip serveru.
snooper-enabled logický true
spawn-animals logický true Určuje rozmnožování zvířat

true – zvířata se rozmnožují

false – bez zvířat

spawn-monsters logický true Určuje rozmnožování příšer

true – příšery se objeví v noci a ve tmě

false – bez příšer

Poznámka: funguje pouze pokud není obtížnost nastavena na hodnotu „0“.

spawn-npcs logický true Rozmnožování vestničanů

true – vesničané se rozmnožují

false – vesničané se nerozmnožují

spawn-protection číslo 16
use-native-transport logický true Optimalizace serveru na Linuxu (optimalizace odeslaných a přijatých paketů)

true – optimalizace zapnuta

false – optimalizace vypnuta

view-distance číslo (3-15) 10
white-list logiský false Aktivuje bílou listinu

Tato funkce je určena pro soukromé servery a uživatelé z bílé listiny nebudou serverem blokováni

false – bílá listina je deaktivována

true – bílá listina je aktivní

Poznámka: Ops je automaticky přidán do seznamu

2cpxcao

1 / 2 DALŠÍ FOTOGRAFIE ➔

Doporučené

loading...
error: Obsah je chtáněn !!